ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ นครพิงค์เกมส์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 ในโอกาส
วันครูโลก ณ ศูนย์ประชุมอินแพ็คเมืองทองธานี    
จังหวัดนนทบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดติถ์ ประจำปีการศึกษา 2553

การแข่งขันกีฬา ยู.วี.ซี ทู บี นันเบอร์วัน 27 - 28 สิงหาคม 2553